DA LI STE SPREMNI ZA AVANTURU ?

Virtuelna Tura Ulcinj

Virtuelna Tura Ulcinja predstavlja projekt 3D prikaza teritorije opštine Ulcinj iz vazduha. Kompletna Virtuelna Tura predviđa realizaciju nekoliko stotina panorama 360° snimljenih iz vazduha, na visinama od 25 do 400 metara, kao i njihovo povezivanje u jedinstvenu cjelinu.
Ova prezentacija omogućava posjetiocu virtuelni obilazak Ulcinja, te detaljan prikaz obale, bitnih turističkih lokaliteta, svih važnih istorijskih i kulturnih lokaliteta (vjerski objekti, tvrđave, tradicionalna arhitektura, muzeji, arheološka nalazišta), kao i turističke ponude opštine Ulcinj.

Najpopularnije lokacije

THE BEST OF ULCINJ

Predstavite se na Virtuelnoj Turi Ulcinj

Dodajte svoju ponudu
 • 1 - Virtuelna šetnja gradom i okolinom

 • 2 - Obilazak i izbor
  hotela / apartmana

 • 3 - Informisanje
  o ponudi

 • 4 - Rezervacija smještaja

Upustvo

Uputstvo za korištenje Virtuelne Ture

Virtuelna Tura je interaktivni sadržaj, a to znači da posjetilac bira sadržaje koje će pregledati, kao i vrstu i detaljnost prikaza. Sastoji se od velikog broja međusobno povezanih panorama 360°, a svaka od panorama omogućava posjetiocu pogled iz jedne tačke na okolinu u svim pravcima.

Glavni meni

U meniju na vrhu ekrana nalazi se lista svih virtuelnih tura, koje obuhvataku sve snimljene lokacije. Sve panorame 360° su grupisane po zonama i po tematskim cjelinama. Ova podjela omogućava jednostavno pronalaženje željene lokacije, ali i obilazak teritorije prema ličnim interesovanjima.

Rotiranje

Okretanje panorame 360° se obavlja pokretima miša (sve vreme lijevi taster miša treba biti pritisnut), ili pomoću strelica koje se nalaze na traci u dnu ekrana. Približavanje i udaljavanje se obavlja okretanjem točkića miša u jednom ili drugom pravcu (ili klikom na znakove + i - koji se nalaze na traci u dnu ekrana).

Kretanje

Kretanje kroz Virtuelnu Turu predstavlja prelaz sa jedne na drugu tačku tj. panoramu 360°, čime se ostvaruje virtuelna šetnja kroz oblast pokrivenu Virtuelnom Turom. Prelazak iz jedne u drugu tačku (panoramu 360°) može se obaviti na više načina:

 • klikom na oznaku koja se pojavljuje na ekranu,
 • stelicama koje se nalaze na krajevima trake u dnu ekrana,
 • izborom neke panorame 360° sa liste koja se nalazi na istoj traci.

Mapa

Oblast koja je pokrivena Virtuelnom Turom se nalazi i na mapi, a mapa se otvara klikom na ikonicu globusa koja se nalazi na traci u dnu ekrana. Na mapi su označene sve tačke na kojima su snimljene panorame 360°, tako da se i klikovima ne te tačke na mapi može kretati kroz Virtuelnu Turu.

Virtualna realnost - VR

VR

Virtuelna tura omogućava i stereoskopski prikaz (ikonica naočara na traci u dnu ekrana), koji (pomoću specijalnih naočara) stvara posmatraču doživljaj vrlo realnog prisustva na toj tački - tzv. Virtuelna Realnost (VR).

Impressum

Svi objavljeni snimci (panorame 360°) predstavljaju autorsko djelo članova tima Falco Nero d.o.o. a vlasništvo su Turističke Organizacije Ulcinj te je svako neovlašćeno kopiranje zabranjeno, i povlači zakonsku odgovornost. Na panoramama nisu urađene naknadne intervencije koje obuhvataju docrtavanje ili brisanje objekata, tako da objavljene panorame 360° prikazuju stvarno stanje na lokaciji u trenutku snimanja (jun 2019). Ukoliko je nakon snimanja bilo bitnih izmjena na objektima ili okolini, možete nas pozvati da ponovimo snimanje na određenoj lokaciji.
Sve panorame su snimane sa većeg rastojanja od slučajnih prolaznika, tako da je prepoznatljivost osoba na Virtuelnoj Turi praktično nemoguća. Ukoliko se ipak neka osoba, vozilo ili aktivnost može nedvosmisleno prepoznati slobodni ste da nas obavjestite o tome, da bi neželjenu informaciju uklonili. Sve informacije na Virtuelnoj Turi dobavljene su iz javnih izvora (pretežno Wikipedije) te ne predstavljaju vlasništvo autora sajta, koji takođe ne preuzimaju odgovornost za tačnost objavljenih informacija.